فرمانیه، برج پارامیس، واحد ۹۰۳ info@tourhub.travel

۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰

تور ۵شب و ۶روز اسپانیا

تور ۵ شب ۶ روز بارسلونا با هواپیمایی قطری

قطری
شروع از:
۰۵ مهر ۱۴۰۲
قیمت از:
+ 1,290 یورو + بلیط

تور ۷شب و ۸روز اسپانیا، فرانسه

تور اسپانیا، فرانسه ( ۴شب بارسلونا + ۳ شب پاریس ) پرواز قطری

قطری
شروع از:
۰۵ مهر ۱۴۰۲
قیمت از:
+ 1,890 یورو + بلیط

تور 10 شب ۱۱ روز اسپانیا، فرانسه و هلند

تور اسپانیا، فرانسه، هلند ( ۴شب بارسلونا + ۳ شب پاریس + ۳ شب آمستردام ) پرواز قطری

قطری
شروع از:
۰۵ مهر ۱۴۰۲
قیمت از:
+ 2,890 یورو + بلیط

تور 10 شب ۱۱ روز اسپانیا، فرانسه و ایتالیا

تور اسپانیا، فرانسه، ایتالیا ( ۴شب بارسلونا + ۳ شب پاریس + ۳ شب رم ) پرواز قطری

قطری
شروع از:
۰۵ مهر ۱۴۰۲
قیمت از:
+ 2,890 یورو + بلیط

تور ۷شب و ۸روز اسپانیا، ایتالیا

تور اسپانیا، فرانسه ( ۴شب بارسلونا + ۳ شب رم ) پرواز قطری

قطری
شروع از:
۰۵ مهر ۱۴۰۲
قیمت از:
+ 1,890 یورو + بلیط

تور ۷شب و ۸روز اسپانیا، یونان

تور اسپانیا، یونان ( ۴شب بارسلونا + ۳ شب آتن ) پرواز ترکیش

ترکیش
شروع از:
۰۶ مهر ۱۴۰۲
قیمت از:
+ 1,890 یورو + بلیط

تور ۷شب و ۸روز اسپانیا، پرتغال

تور اسپانیا، یونان ( ۴شب بارسلونا + ۳ شب لیسبون ) پرواز ترکیش

ترکیش
شروع از:
۰۶ مهر ۱۴۰۲
قیمت از:
+ 1,890 یورو + بلیط

تور ۷شب و ۸روز اسپانیا

تور اسپانیا (۴ شب بارسلونا + ۳ شب مادرید) پرواز قطری

قطری
شروع از:
۰۶ مهر ۱۴۰۲
قیمت از:
+ 1,890 یورو + بلیط

تور ۹شب و ۱۰روز کره جنوبی

جِیجو (3 شب)، بوسان (3 شب)، سئول (3 شب)

قطری
شروع از:
۱۷ مهر ۱۴۰۲
قیمت از:
+ 2,690 دلار + بلیط

تور نمایشگاه سنگ ورونا

3شب بارسلون+ ۳ شب ورونا

امارات
شروع از:
۰۱ مهر ۱۴۰۲
قیمت از:
+ 2,290 یورو + بلیط
تکمیل ظرفیت

تور ۷ شب و ۸ روز سیسیل ایتالیا (3شب کاتانیا ، ۴شب پالرمو) 4 مرداد

Cicilian Style

ترکیش
شروع از:
۰۴ مرداد ۱۴۰۲
هتل 4 ستاره
قیمت از:
+ 2,490 یورو + پرواز
تکمیل ظرفیت

تور ۷ شب و ۸ روز سیسیل ایتالیا (3شب کاتانیا ، ۴شب پالرمو) ۱۱ مرداد

Cicilian Style

شروع از:
تکمیل ظرفیت